Historia

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on toiminut jo 72 vuotta. Yhdistyksen perustamisesta päätettiin 17.6.1951 Lapin läänin kunnille järjestetyillä huoltopäivillä. Lapin Huoltoväen yhdistys perustettiin 30.3.1952 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 8.9.1952.

Yhdistyksen perustamisasiakirjassa todetaan:

”Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden huoltojärjestöjen palveluksessa olevat huoltotyöntekijät yhteistoimintaan huoltotyön tunnetuksi tekemiseksi, huoltomenetelmien parantamiseksi, huoltotyöntekijäin ammattitaidon kohottamiseksi ja yhteistoiminnassa muiden huoltojärjestöjen kanssa sosiaalisen lainsäädännön tarkoituksenmukaiseksi kehittämiseksi.”

Yhdistyksen ensimmäinen johtokunta oli sääntöjensä mukaisesti koottu sosiaalialan ammattilaisista. Toiminta käynnistyi kansallisen tason kautta, sillä 27.-30.6.1953 Kemijärvellä järjestettiin valtakunnallisen tason Yleiset huoltopäivät. Ensimmäiset pienoishuoltopäivät järjestettiin vuonna 1958 Sodankylässä yhteistyössä Sosiaalihuollon keskusliiton kanssa. Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kanssa järjestetyt yhteiset koulutukset vakiinnuttivat osaltaan yhdistyksen alueen tärkeäksi toimijaksi.

Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 1974 Lapin Huoltoväenyhdistyksestä Lapin Sosiaaliturvayhdistykseksi ja toiminnan tarkoitukseksi täsmentyi:

  • Sosiaaliturvan keskusliiton alaisena järjestönä toimiminen sosiaaliturvan ja muun sosiaalipolitiikan alalla työskentelevien henkilöiden, laitosten ja muiden yhteisöjen yhdyssiteenä toimiminen,
  • jäsenistönsä toimintaedellytysten lisääminen ja työn tehokkuutta edistävien olojen kehittäminen sekä
  • valistustoiminnan harjoittaminen toimialueensa väestön sosiaalista turvaa tarkoittavan toiminnan edistämiseksi.

1980-luvulla yhdistys keskittyi mm. yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen lausuntojen ja kannanottojen kautta, aktivoi jäsenistöään, koulutti luottamusmiehiä sekä järjesti työnohjausta. 1990-luvulla yhteiskunnan lama näkyi myös yhdistyksen toiminnassa osittaisena suvantovaiheena. Yhdistys teki vuosikymmenen aikana opintomatkoja Viroon, Tanskaan ja Englantiin. Ensimmäiset Sosiaalijazzit järjestettiin 1996 ja perinne jatkuu edelleen.

Vuonna 2006 yhdistys muutti nimensä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseksi. Nimi viittaa näkemykseen, jossa sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi haluttiin nähdä toisiinsa entistä enemmän yhteen liittyviksi asioiksi. Samalla nimi yhdenmukaistui Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kanssa. Opintomatkoja tehtiin Islantiin, Venäjälle sekä Unkariin. Hanketoiminta tuli myös mukaan osaksi toimintaa 2000-luvulla, esimerkkinä Lapin Kylä-Hyve -hanke 2003-2006, Järjestötieto tunnetuksi -projekti 2007-2009, Oppilaitosyhteistyöhanke 2013-2016 sekä Järjestötieto järjestykseen – Lapin hanke 2016-2018. 2010-luvulla toiminta onkin tehostunut ja monipuolistunut entisestään. Tästä osoituksena on mm. lukuisten eri verkostojen koordinaatiovastuu sekä mukana oleminen ja vaikuttaminen eri alueellisissa ja maakunnallisissa verkostoissa. Yhdistys kehittää Lapin järjestörakennetta tukemalla Lapissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä niiden perustehtävässä lappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi sekä edistää järjestökenttää ja kansalaisten hyvinvointia koskevaa tiedontuotantoa Lapissa järjestötoiminnan tunnettavuuden lisäämiseksi ja toiminnan vaikutusten esiintuomiseksi.

Yhdistys on myös ylläpitänyt ja kehittänyt Lähellä.fi (ent.Toimeksi.fi) -verkostoa vuodesta 2013 lähtien. Yhdistys ylläpiti ja kehitti Lappilaiset.fi -verkkopalvelua vuosina 2013-2022. Vuonna 2022 Lappilaiset.fi -verkkopalvelu liittyi myös osaksi valtakunnallista Lähellä.fi -verkkopalvelua. Lisätietoa Lähellä.fi -palvelusta ja verkostosta voit lukea tästä.