Kuntayhteistyö

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on Suomessa merkittävä rooli palvelujen ja tuen tuottajana. Järjestöt myös kehittävät ja luovat uusia tuen ja palvelujen muotoja vastauksena toimintaympäristössään tapahtuville muutoksille. Kunnat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tärkeä yhteistyötaho. Tuleva sote-uudistus tulee vaikuttamaan kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön monella eri tavalla tulevaisuudessa. Tulevat muutokset koskettavat järjestöjä eri tavalla sen mukaan millaista toimintaa järjestöissä on.

Muuttuva toimintaympäristö luo tarvetta olemassa olevan kunta- järjestöyhteistyön uudelleentarkastelulle ja kehittämiselle. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on mukana tässä muutoksessa miettimässä ja edesauttamassa järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön uusia muotoja Lapissa. Yhdistyksen tavoitteena on myös vahvistaa Lapin yhdistysten toimintaedellytyksiä tuottamalla tietoa ja tarjoamalla koulutusta yhteistyön tueksi. Kunnille yhdistys tarjoaa väylän järjestö- ja kokemustietoon kunnallisen päätöksenteon tueksi. Kuntien hyvinvointikertomuksilla ja niiden sisältämällä järjestö- ja kokemustiedolla tulee olemaan merkityksellinen rooli myös tulevassa maakunnallisessa päätöksenteossa maakunnallisen hyvinvointikertomuksen kautta.

Sopimuskumppanit

Enontekiö
Inari
Kemi
Kemijärvi
Kittilä
Kolari
Muonio
Pelkosenniemi
Pello
Posio
Ranua
Rovaniemi
Salla
Sodankylä
Tervola
Utsjoki