Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeen toimenpiteet ja tulokset

Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hanke päättyi 31.3.2021. Hankkeen työntekijät ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys kiittää yhteistyökumppaneita, verkostoja ja järjestökenttää osallistumisesta hankkeen toimenpiteisiin ja yhteisestä kehitystyöstä. Olemme tiivistäneet alle hankkeen konkreettisimpia tuloksia.

Järjestöjen etäpalvelut käyttöön – hankkeen idea syntyi järjestöjen verkostotapaamisessa, jossa todettiin, että järjestöjen tuottamia korona ajan etäpalveluja ja –toimintoja oli vaikea löytää. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli kerätä Lapissa toimivien järjestöjen etäpalvelut ja -toiminnot yhteiseen palvelutarjottimeen lappilaiset.fi -sivustolle. Palvelutarjottimesta löytyy etäpalveluita eri elämänvaiheissa olevien ihmisten tarpeisiin. Sivun päivittämisestä ja mainonnasta hankkeen päätyttyä vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.

Järjestöt voivat tulevaisuudessa itse ilmoittaa etäpalveluita ja -toimintoja etäpalvelutarjottimelle rekisteröitymällä lappilaiset.fi -sivustolle. Etäpalvelutarjottimen käytöstä on tehty video, jossa esitellään etäpalvelutarjotinta. Hankkeessa on markkinoitu ja viestitty etäpalvelutarjottimesta niin järjestöjen ja julkisen puolen työntekijöille kuin lappialisille ihmisille verkostoissa, paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa.

Lappilaiset.fi sivusto suljettiin maaliskuussa 2023. Jatkossa järjestöjen tarjoamat etäpalvelut löytyvät osoitteesta www.lähellä.fi.

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja järjestää etäpalveluiden tuottamista tukevaa koulutusta Lapissa toimiville järjestöille. Hankkeessa pidettyjen koulutusten tavoitteena oli vahvistaa järjestöjen digipalvelukulttuuria ja näin ehkäistä digisyrjäytymistä. Hankkeessa järjestettiin koulutuksia tietoturva- ja tietosuoja etäpalveluissa, ideointiapua etäpalveluiden ja – toimintojen kehittämiseen sekä koulutusta vuorovaikuttamiseen ja esiintymiseen etäyhteyksissä. Koulutukset olivat kysyttyjä ja koulutukset täyttyivät todella nopeasti.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda lappilaiset.fi -sivustosta rajapintaratkaisulla yhteys virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus sivustolle.  Lisäksi yhtenä toimenpiteenä oli luoda rajapintaratkaisuja kuntien internetsivuille. Palvelutarjottimesta luotiin linkki Keminmaan, Kemin ja Enontekiön kuntien internet-sivuille. Virtu.fi -sivuston rajapintaratkaisun haasteeksi muodostui ettei hankkeen tuottamassa etäpalvelutarjottimen palvelut ja toiminnot olleet käytettävissä palvelutarjottimella vaan linkkien kautta järjestöjen omilla sivuilla. Virtu.fi:n toiminta-ajatus on, että sen kautta pääsee suoraan sähköiseen palveluun, johon etäpalvelutarjotin tämän hetkisessä muodossa ei pysty vastaamaan. Avoimeksi jää, voisiko myöhemmin osan etäpalvelutarjottimen palveluista linkittää suoraan neuvonta- ja vertaistukiosioon, esimerkiksi osaksi rakenteilla olevaa sähköistä perhekeskusta. Rajapintaratkaisukeskustelut jatkuvat hankkeen päätyttyä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ylläpitämänä.

Hankkeen toiminnan kautta Lapin alueella toimivien järjestöjen etäpalvelut- ja toiminnot ovat helpommin saatavilla ja löydettävissä yhdestä paikasta. Lapissa asuvien on helpompi saada apua ja tukea kotoa käsin, välimatkoista riippumatta. Mahdollisuus ihmisten osallisuuteen ja hyvinvointiin myös poikkeusaikana on lisääntynyt, ja ihmisten syrjäytymisriski on pienentynyt. Hankkeessa on vahvistettu järjestöjen digipalvelukulttuuria tukemalla järjestöjä kehittämään ja tuottamaan etäpalveluja. Samalla on myös ehkäisty digisyrjäytymistä vahvistamalla järjestöjen digitaitoja.