Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö

Järjestöt työharjoittelu-, työssäoppimis- ja käytännönopetuspaikkana

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat opiskelijoille oppimisympäristön jossa voi suorittaa opintoihin liittyvän työharjoittelun, työssäoppimisen tai käytännön opetuksen.

Järjestöt oppimisympäristöinä antavat myös muunlaisia käytäntöön tutustumisen kokemuksia. Esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja opiskelijat suorittavat perusopintoihin kuuluvan 130 tunnin vapaaehtoistoiminnan harjoittelujakson sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Käytännön opiskelupaikkoja voi kysyä joko suoraan kiinnostavalta järjestöltä tai Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.

Tietoa oppilaitoksille ja opiskelijoille

Lapissa on tehty pitkään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteistyön muodoista ovat esimerkkeinä työharjoittelu, opinnäytetyöt, opiskelijoiden ohjaamat ryhmät, järjestötapahtumat ja -esittelyt sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa.

Oppilaitokset arvostavat järjestöjen tarjoamaa kokemusasiantuntijuutta ja asiakasnäkökulmaa sekä järjestöjen tuottamaa ajantasaista tietoa ja materiaaleja.

Hyville henkilösuhteille perustuvan yhteistyön haasteena on sen haavoittuvaisuus. Toiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestöt ja oppilaitokset toivovat pysyviä rakenteita, koordinaatiota ja yhteisesti sovittuja toimintamalleja.

Julkaisuja:

Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan – Ajatuksia ammattikorkeakouluille (2014)

Mitä ONNI on? : Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI – uudenlainen oppimis- ja työympäristö (2014)

Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä (2012)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Pestuumarkkinat

Olemme luoneet Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n kanssa yhteistyön, jossa yhdistyksemme koordinoi vapaaehtoistyön-kurssin harjoittelupaikkoja sekä järjestää puolivuosittain pestuumarkkinat eli harjoittelupaikkojen esittelytilaisuuden, jossa Lapin alueen sosiaali- ja terveysyhdistykset ja oppilaat voivat kohdata toisiaan harjoittelupaikkojen tiimoilta.

Vuonna 2024 Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden opintosuunnitelmasta poistui vapaaehtoistyön harjoittelujakso järjestöissä, joten jatkossa Pestuumarkkinoita järjestetään yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa.

Seuraavat pestuumarkkinat ovat 13.2.2024 

Jos kiinnostuit tarjoamaan harjoittelupaikkaa yhdistyksessäsi terveydenhoidon tai sairaanhoidon opiskelijalle, ota yhteyttä info(at)lapinsotu.fi ja kerromme lisää.

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä Yhdessä oppien, asiantuntijuutta jakaen – Järjestöt ja oppilaitokset sosiaali- ja terveysalan koulutusta kehittämässä -julkaisusta (toimittanut Marika Ahola ja Tuula Myllykangas).