Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. 

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa.  Järjestöjen kautta myös maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös maakunnallisessa ohjelmatyössä lisätä osallisuutta.

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet 2022-2025

 • Puheenjohtaja – Hilkka Halonen
 • Varapuheenjohtaja – Raija Lummi, Lapin liitto
 • Sihteeri –  Arja Kilpeläinen, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Riina Jänkälä – Lapin liikunta ry, varalla Jarno Saapunki – Suomen Paralympiakomitea ry
 • Anne Näkkäläjärvi – Sámi Soster ry, varalla Juha Guttorm – Sámi Soster ry
 • Pirjo Riskilä – Lappilaiset kylät ry, varalla Eini Kivilompolo – Lappilaiset kylät ry
 • Anneli Pohjola – Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, varalla Veli-Matti Ahtiainen – Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Marja-Liisa Oinas – Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, varalla Laina Meriläinen –  Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
 • Hanna Torvinen – Lapin ensi- ja turvakoti ry
 • Liisa Riekkinen - Omaishoitajaliitto
 • Liisa Pitzen – Invalidiliitto ry
 • Marika Ahola – Rovaniemen Neuvokas, varalla Minna Hattunen – Järjestökeskus Kitinen ry
 • Tytti Kumpulainen – Setlementti Toivola ry /Meri-Lapin järjestökeskus Silta
 • Eero Pentti – Rovalan Setlementti ry
 • Henrik Kristian Telkki – SYY – Lappi ry
 • Saija Himanka – Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, varalla Terhi Savilahti – Balanssi ry
 • Annika Väihkönen – Lapin muistiyhdistys ry, varalla Anni Alatalo – Lapin sydänpiiri ry
 • Juha Romakkaniemi – Lapin näkövammaiset ry, varalla Paula Kivelä – Lapin autismikirjo ry
 • Merja Tervo – Lapin kuntien kulttuuriverkosto, varalla Laura Kantomaa – Lapin kuntien kulttuuriverkosto

Viranomaiset ja asiantuntijat:

 • Tuula Räihä – Lapin ELY-keskus
 • Marika Mathlein – Lapin hyvinvointialue
 • Ritva Kauhanen – Lapin liitto

Työvaliokunta

Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta valmistelee neuvottelukunnan kokoukset, tilaisuudet ja neuvottelukunnan antamat lausunnot.

Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan työvaliokunnan jäsenet 2022-2025:

 • Ritva Kauhanen, puheenjohtaja, Lapin liitto
 • Riina Jänkälä, Lapin Liikunta ry
 • Veli-Matti Ahtiainen, SPR-Lapin piiri
 • Anne Näkkäläjärvi, Sámi Soster ry
 • Tytti Kumpulainen, Meri-Lapin järjestökeskus Silta
 • Marika Ahola, Rovaniemen Neuvokas 
 • Hilkka Halonen, Lapin liitto 
 • Merja Tervo, Rovaniemen kaupunki
 • Minna Hattunen, Järjestökeskus Kitinen ry
 • Arja Kilpeläinen, sihteeri, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Ota yhteyttä:

Kehittämispäällikkö
Ritva Kauhanen
0400 377 062
ritva.kauhanen(at)lapinliitto.fi

Neuvottelukunnan puheenjohtaja  Hilkka Halonen
040 566 3447
hilkka.halonen(at)meriva.com 

Neuvottelukunnan sihteeri Arja Kilpeläinen                                                                                     040 040 3659
arja.kilpelainen(at)lapinsotu.fi