Yhteistyö

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tekee yhteistyötä usean toimijan kanssa.

Yhteistyökumppanit

Lapin liitto

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Järjestöjen kautta myös maakunnalliseen kehittämiseen saadaan kansalaisten ääni kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös maakunnallisessa ohjelmatyössä osallisuutta lisätä.

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta on perustettu 2012.

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on mm. tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle tiedottamalla järjestötyön merkityksestä, edistämällä monenlaista yhteistyötä sekä kehittämällä järjestötyöskentelyn käytäntöjä ja osallistumisen tapoja sekä ohjaamalla maakunnallisen järjestöstrategian tekemistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös tuoda esille näkemyksiä järjestöihin ja yhdistyksiin liittyvissä asioissa maakunnalliseen ohjelmatyöhön. Lue lisää järjestöneuvottelukunnasta tästä.

Tasa-arvoista yhteistyötä – Lapin järjestöstrategia -hanke oli lappilaisten järjestöjen aloitteesta käynnistetty maakunnallinen kehittämishanke ajalle 15.4.2013 – 31.5.2014. Hanke toteutettiin maakunnan kehittämisrahan tuella ja hanketta hallinnoi Lapin liitto.

Hankkeen tavoitteena oli laatia Lapin maakuntaan maakunnallinen järjestöstrategia. Järjestöstrategian avulla lappilaiset järjestöt tekevät näkyväksi järjestöjen yhteisen tahtotilan niistä toimenpiteistä, joiden avulla järjestöt tulevaisuudessa pystyvät entistä paremmin tukemaan lappilaisen ihmisen hyvää elämää. Tähän työhön myös järjestöt tarvitsevat valtion ja kunnan tukea ja toiminnan edellytyksiä tasa-arvoisina kumppaneina.

Lapin maakunnallisen järjestöstrategian toimeenpanemista ohjaa lappilaisista järjestöistä koostuva maakunnallinen järjestöneuvottelukunta ja sen jäsenistä koostuva ohjausryhmä.

Maakunnalliselle järjestöstrategialle on myös erillinen jalkautumissuunnitelma, jota on päivitetty viimeksi vuosille 2019-2022. Jalkautumissuunnitelma päivitetään uudelleen vuoden 2024 aikana. 

Lapin hyvinvointialue

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tekee yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen kanssa.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tekee kattavasti yhteistyötä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) kanssa.

Aluehallintovirasto

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tekee yhteistyötä myös Aluehallintoviraston (AVI) kanssa.

Lähellä.fi -verkosto

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys koordinoi valtakunnallista Lähellä.fi -verkostoa ja -verkkopalvelua ja tekee tiivistä yhteistyötä verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. 

Muut yhteistyökumppanit

Oppilaitokset

Ammattiopisto Lappia
Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin koulutuskeskus REDU
Lapin yliopisto
Saamelaisalueen koulutuskeskus

Järjestöt

ADHD-liitto
A-Kiltojen liitto ry
Apuomena ry
Balanssi ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eläkeliiton Lapin piiri ry
Erityislasten Omaiset ELO ry
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry
Hengitysliitto ry
Hyvän mielen talo ry
Iholiitto ry
Invalidiliitto ry
Järjestökeskus Kitinen ry
Itä-Lapin keliakiayhdistys ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kemijärven Järjestökiehinen ry
Kemin Seudun Kuulo ry
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Kuuloliitto ry
Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
Lapin ensi- ja turvakoti ry
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Lappilaiset kylät ry
Lapin liikunta ry
Lapin Martat ry
Lapin Neuroyhdistys ry
Lapin Muistiyhdistys ry
Lapin Näkövammaiset ry
Lapin sinisarastus ry
Lapin Sydänpiiri ry
Lihastautiliitto ry
Luotolan nuoret ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry
Mielenterveyden keskusliitto                                                                                                               MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry/Rovaniemen Neuvokas 
Munuais- ja maksaliitto ry
Muistiyhdistys ry
Napapiirin Omaishoitajat ry
Nuorten Ystävät ry / Klubitalo Roihula
Omaishoitajat ja läheiset- liitto ry
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Setlementti Toivola ry
Rovalan Nuoret ry
Rovalan Setlementti ry
Rovaniemen seudun Terveys ry
SámiSoster ry
Sininauhaliitto
Suomen Mielenterveysseuran Pohjois-Suomen aluetoiminta
Suomen Punainen Risti, Lapin piiri
Terveys-Hälsan ry
Setlementti Luotola ry
Tornion invalidit ry
Vuolle Setlementti ry

Muut

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (SOCOM)
Lapin aluehallintovirasto
Lapin liitto: Maaseudun arjen palveluverkosto
Oulun kumppanuuskeskus
Invalidiliiton Lapin Kuntoutuskeskus