Opinnäytteet – lähisuhdeväkivalta

Tienristeyksessä -kokemuksia lähisuhdeväkivallan sovittelusta
Nina Matinlassi & Heli Hiltula 2014. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityö. Lapin yliopisto. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tarkastelee lähisuhdeväkivallan käsittelyä Lapissa. Mukana Rovalan Setlementti ry:n Rovaniemen, Posion ja Ranuan alueen sovittelutoiminta.

Opinnäytetyössä tarkastellaan lähisuhdeväkivallan sovittelua Lapissa. Tutkimus selvittää, millaisia kokemuksia lähisuhdeväkivallan naispuolisilla uhreilla on lähisuhdeväkivallan sovittelun prosessista sekä muusta väkivaltatyötä tekevästä palvelujärjestelmästä. Aihetta on lähestytty fenomenologisella tutkimusotteella postmodernin sosiaalityön ja restoratiivisen oikeuden asiakkuuskäsitysten suunnasta.

Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää Lapissa asuvaa sovittelun läpikäynyttä naista.  Tutkimuksen tavoitteena oli tiedon tuottamisen lisäksi antaa sovittelutoimistoille viitteitä siitä, miten he voisivat kehittää toimintaansa.