Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi

Järjestöfoorumin järjestävät vuosittain yhteistyössä Lapin liitto, Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

Seuraava järjestöfoorumi:

Seuraava järjestöfoorumi järjestetään 4.-5.10.2024 Kemijärvellä.

Edellisten järjestöfoorumeiden materiaaleja:

Järjestöfoorumi 2023

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi järjestettiin 17.-18.11.2023 Sodankylässä.

Pe 17.11. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

La 18.11. Yhteistyön ja dialogin päivä: Hyvinvointialue, järjestöt ja kunnat

Järjestöfoorumi 2022

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi järjestettiin 18.-19.11.2022 Torniossa.

Esite

Järjestöfoorumi 2021

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi järjestettiin 26.11.2021 etätilaisuutena.

Ohjelma

Tallenne – Nähtävillä 14.12.2021 asti

Lapin näkökulma sote-uudistukseen, Luosujärvi (Väliaikainen valmistelutoimielin)

Valtionavustusuudistus ja valtakunnallinen sote-uudistus, Kiukas (Soste)

Arjen turvaa -hankeen sekä hyte-toimintasuunnitelman vuoropuhelu, Ylitalo (AVI) ja Ahtiainen (SPR Lapin piiri)

Kunta-järjestöyhteistyö, Kujala (Tornion kaupunki)

Paikallinen kommenttipuheenvuoro, Frantti (Tornion Perheiden Talo ry)

Järjestöfoorumi 2020

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi järjestettiin 13.11.2020 Rovaniemellä.

Ohjelma

Työtä ja hyvinvointia – näkökulmia järjestötyöllistämiseen, Väänänen

Järjestöt sote-uudistuksessa, Brax

Järjestöjen merkitys työllisyyden edistämisen kentässä, Mäensivu ja Hakala

TE-palvelut yhdistystyöllistämisen tukena, Keränen ja Petäjäniemi

Kolmannen sektorin työllistämisen tulevaisuus, Haavisto-Vuori (Kopra)

Sote-rakenneuudistus sekä Tulsote ja niiden toteuttaminen, Posio ja Karanta

Tilannekuvia Sote-uudistuksen etenemisestä, Fränti

Liikunnan kehittäminen EU-yhteistyössä: Kohti terveyttä ja aktiivista elämäntapaa,

Sivonen

Järjestöfoorumi 2019

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi järjestettiin 17.-18.5.2019 Torniossa Peräpohjola opistolla. Teemana tämän vuoden foorumissa oli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä järjestölähtöisen toiminnan ja markkinalähtöisen palvelutuotannon erottaminen. Osallistujia foorumissa oli perjantaina paikan päällä nelisenkymmentä ja etänä lähes kaksikymmentä. Lauantain työpajassa työstettiin maakunnallisen järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Foorumin yhteydessä palkittiin mös vuoden vapaaehtoinen toimintamuoto tai vapaaehtoisteko Tehemä pois -järjestöpalkinnolla. Palkinnon saajaksi valittiin  Eläkeliiton Posion yhdistyksen hymyhuulet ilmaisuryhmä. Yhdistys on tehnyt monipuolisesti yh-teistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Hymy-huulten toiminta on ollut aktiivista ja moninaista. Ryhmä on esiintynyt ja ohjannut toimintaa sekä järjestänyt tapahtumia eri ikäryhmille ja näin edistänyt ylisukupolvista yhteistyötä. Toimintaa on tehty myös yli kunta- ja maakuntarajojen.

Foorumin esitysmateriaaleja:

Ohjelma

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä STM, Hätönen

Sote kaatui, me emme – Yhdessä eteenpäin, Haavikko ja Sälevä

Maakunnallisen järjestöstrategian päivitetty toimeenpanosuunnitelma, Sälevä

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia, Tuula Huttunen-Koivumaa

Järjestöfoorumi 2018

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi järjestettiin 4.-5.5.2018. Foorumin teemana oli sote-uudistus ja sen myötä osallistaminen, saavutettavuus/esteettömyys sekä nuorten osallistuminen järjestötoimintaan. Foorumi järjestettiin Rovaniemellä, etäyhteysmahdollisuus oli perjantai-päivään. Foorumin yhteydessä palkittiin myös vuoden vapaaehtoinen toimintamuoto tai vapaaehtoisteko Tehemä pois -järjestöpalkinnolla. Palkinnon saajaksi valittiin toimintavuoden järjestöfoorumin teemaan liittyen toiminta nuorten parissa. Tunnustuksen sai Ylitornion 4H-yhdistys. Yhdistys on nostanut toiminnassaan esille lapsi- ja nuorisotyön yhteistyössä eri toimi-joiden kanssa ja järjestänyt suuria nuorisotapahtumia ja antanut siten nuorille mahdollisuuden kokea elämyksiä koti-kulmillaan. Tapahtumat on toteutettu nuorison toiveita kuullen ja myös tapahtumissa esiintyvät on saatu matalan kynnyksen ajatuksella kohtaamaan lapset ja nuoret kasvokkain. Palkinto luovutettiin Ylitornion 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Kankaalle.

Ohjelma