VASA 2- Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle 2023-2025

Lapin sosiaali- ja terveysturva on osatoteuttajana hankkeen investoinnissa 2, jossa edistetään ennaltaehkäisevää toimintaa, varhaisen vaiheen ongelmien tunnistamista ja oikea-aikaisen toiminnan mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan Lapin alueella toimintamalleja, joilla tilanteisiin voidaan reagoida ennen kuin ongelmat alkavat kasaantua. Näitä toimintamalleja ovat: hyvinvointilähete, Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta, Ankkuri, Hoito syytteen sijaan, RIKO – rikoksilla oireilevien nuorten toimintamalli sekä MARAK – monialainen riskienarviointikokous parisuhdeväkivallan uhreille. Näiden toimintamallien tarvelähtöisessä jalkauttamisessa Lapin alueella hankekoordinaattorin tehtävä on varmistaa olemassa olevan järjestöjen tuottaman toiminnan huomioiminen, viestintä järjestötoimijoille sekä yhteisöjen kutsuminen mukaan yhteiskehittämiseen.

Monitoimijaisten yhteistyörakenteiden, toimintamallien, verkosto- ja implementointiosaamisen vahvistamisen lisäksi VASA 2 -hankkeen tavoitteena on tiedontuotannon ja palvelutarjottimen kehittäminen ja käyttöönotto. Hankekoordinaattori on mukana palvelutarjottimen kehittämisessä, nostaen esiin järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan näkyvyyttä palvelutarjottimen kehittämisessä.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry toimii VASA - ja VASA 2 -hankkeiden osatoteuttajana. Hankekoordinaattori toimii Vilma Portti.  Hankkeet kuuluvat Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja rahoitus on osa EU:n kertaluontoista NextGenerationEu -elpymisrahoitusta. VASA -hankkeen toiminta-aikaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksellä oli 1.9.-31.12.2022 ja VASA 2 -hankkeessa 1.1.2023-31.6.2025. Hanketta hallinnoi Lapin hyvinvointialue ja muina osatoteuttajina toimivat Lapin yliopisto sekä Lapin AMK.

Ollaan kuulolla!

Vilma Portti
Hankekoordinaattori
Vasa 2-hanke
Puh. 040 164 6696
vilma.portti(at)lapinsotu.fi

Syksyllä 2023 voit lähteä mukaan:

  • Tutkitusti vaikuttaviin Arkeen Voimaa -itsehoito ryhmiin, etsimme sekä ryhmiin osallistujia, että tulevia ryhmänohjaajia. Koulutetut kokemustoimijat, kokemusasiantuntijat ja asikasohjauksen ammattilaiset voivat ilmoittautua mukaan suoraan ryhmänohjaajakoulutukseen. Muiden ryhmänohjaajakoulutuksesta kiinnostuneiden tulee käydä ensin oma ryhmäkokemus. Myös ryhmänohjaajakoulutuksen käyneiden tulee saada oma kokemus Arkeen Voimaa -ryhmästä, ennen ohjaajana toimimista. Syksyn ryhmien ja ryhmänohjaajakoulutuksen tiedot löydät tästä klikkaamalla.
  • Hyvinvointilähete-toimintamallin linkkihenkilökoulutukseen 19.9-12.12.2023 voi nyt ilmoittautua. Koulutus toteutuu etäyhteydellä ja on avoin kaikille Lapissa asvuille. Ennen varsinaisen koulutuksen käynnistymistä järjestetään kaikille avoin infopäivä 5.9 klo 9–11, koulutuksen järjestää Lapin AMK. Lisätietoja saat tästä klikkaamalla.
  • Kehittäjäasiakkaaksi hankkeessa kehitettäviin toimintamalleihin. Etsimme kehittäjäasikkaita hyvinvointilähetetoimintamallin kehittäjäasiakas tiimiin sekä asiakkaita ja asiakkaiden lähetisiä Arjen Turvan toimintamalleihin liittyen (Hoito syytteen sijaan, Ankkuri, RIKO ja Moniammatillinen riskien arviointikokous MARAK). Kehittäjäasiakkaana toimimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Vilmaan (vilma.portti@lapinsotu.fi).

Tervetuloa mukaan myös näihin:

  • Järjestö-, kunta- ja hyvinvointialuetoimijoille suunnatut HYTETU-aamukahvit alkavat elokuussa ja toteutuvat joka kuukauden 1. perjantai klo 8:15-9 Teamsissä. Vaihtuvat esittelijät ja teemat sekä suora linkki osallistumiseen tämän linkin takaa.
  • Vuoden 2023 Lapin kokemusosaamisen verkoston Kokemuksesta Voimaa! -seminaari on osa YHDESSÄ-seminaaripäiviä 5.-6.10.2023. Lisää tapahtumasta löydät tämän linkin takaa. Mahdollisuus varata myös esittelypöytä tilaisuuden yhteyteen!