VASA 2- Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle 2023-2025

Lapin sosiaali- ja terveysturva on osatoteuttajana hankkeen investoinnissa 2, jossa edistetään ennaltaehkäisevää toimintaa, varhaisen vaiheen ongelmien tunnistamista ja oikea-aikaisen toiminnan mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan Lapin alueella toimintamalleja, joilla tilanteisiin voidaan reagoida ennen kuin ongelmat alkavat kasaantua. Näitä toimintamalleja ovat: hyvinvointilähete, Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta, Ankkuri, Hoito syytteen sijaan, RIKO – rikoksilla oireilevien nuorten toimintamalli sekä MARAK – monialainen riskienarviointikokous parisuhdeväkivallan uhreille. Näiden toimintamallien tarvelähtöisessä jalkauttamisessa Lapin alueella hankekoordinaattorin tehtävä on varmistaa olemassa olevan järjestöjen tuottaman toiminnan huomioiminen, viestintä järjestötoimijoille sekä yhteisöjen kutsuminen mukaan yhteiskehittämiseen.

Monitoimijaisten yhteistyörakenteiden, toimintamallien, verkosto- ja implementointiosaamisen vahvistamisen lisäksi VASA 2 -hankkeen tavoitteena on tiedontuotannon ja palvelutarjottimen kehittäminen ja käyttöönotto. Hankekoordinaattori on mukana palvelutarjottimen kehittämisessä, nostaen esiin järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan näkyvyyttä palvelutarjottimen kehittämisessä.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry toimii VASA - ja VASA 2 -hankkeiden osatoteuttajana. Hankekoordinaattori toimii Vilma Portti.  Hankkeet kuuluvat Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja rahoitus on osa EU:n kertaluontoista NextGenerationEu -elpymisrahoitusta. VASA -hankkeen toiminta-aikaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksellä oli 1.9.-31.12.2022 ja VASA 2 -hankkeessa 1.1.2023-31.6.2025. Hanketta hallinnoi Lapin hyvinvointialue ja muina osatoteuttajina toimivat Lapin yliopisto sekä Lapin AMK.

Ollaan kuulolla!