Viestintäverkosto

Lapin järjestöjen viestintäverkosto

Lapin järjestöjen viestintäverkosto on kaikille järjestöille avoin verkosto, jonka toiminta-ajatuksena on Lapin järjestöjen viestintäosaamisen kehittäminen, viestijöiden voimaannuttaminen, yhtenäisen virtuaalisen näkyvyyden lisääminen, informaatioteknologian käyttöönoton ja hyödyntämisen tukeminen sekä yhdessä oppiminen.

Viestintäverkosto perustettiin vuonna 2015 (Perustamiskokouksen muistio 4.2.2015) Lapin maakunnallisen järjestöstrategian (2013–2014) myötä, jonka aikana Lapin järjestöyhteistyön tuloksena todettiin tarve viestintäverkostolle. Viestintäverkosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa ja sen toiminnasta tiedotetaan viestintäverkoston jäsenten, järjestöneuvottelukunnan, Lapinsotu.fi ja Järjestötietopalvelu -verkkopalvelujen sekä Lapin järjestötoimijoiden Facebook-sivujen kautta. Verkoston kokouksiin voi osallistua etäyhteyksiä hyödyntäen.

Vuonna 2023 viestintäverkoston puheenjohtajana toimii Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Liity viestintäverkoston jäseneksi

Jättämällä yhteystietosi, hyväksyt Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tietosuojaselosteen.