Järjestöjen opinnäyte- ja selvitystyöaiheet

Opinnäytetyö järjestökentälle?

Järjestöillä on paljon erilaisia tiedon tarpeita, joihin opiskelijat voivat vastata opinnäytetöiden, selvitysten ja projektitöiden kautta.

Voit ilmoittaa organisaatiosi opinnäytetyöaiheen lapinsotu.fi-sivustolle alla olevalla lomakkeella.

Ilmoita opinnäytetyöaihe

Järjestöjen tarjoamia opinnäytetyöaiheita opiskelijoille

Opiskelijana voit olla yhteydessä suoraan kyseiseen järjestöön, tai ottaa meihin yhteyttä info@lapinsotu.fi ja me voimme toimia tiedon välittäjänä. 

Balanssi ry 

 • Ryhmä sisältöjen suunnittelu ja toteutus mielenhyvinvoinnin teeman ympärillä 
 • Toiminnalliset opinnäytetyöt, esim. tapahtumien suunnittelu ja toteutus
 • Keinoja nuorten aikuisten vertaistuen toteutumiseksi mielenterveysyhdistyksessä
 • Millaista toimintaa tulisi olla mielenterveyden häiriöiden kanssa eläville nuorille aikuisille? Samanlaista vai erilaista verrattuna nuoriin aikuisiin ilman häiriöitä? Tulisiko toiminta toteuttaa yhdessä vai erikseen?
 • Keinoja tai toimintamalli asennevaikuttamiseen ja tiedottamiseen mielenterveysyhdistyksen toiminnassa (vuosikello)
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen mielenterveysyhdistyksen viestinnässä
 • Kohtaamispaikan toiminnan kehittäminen sosiokulttuurisen innostamisen näkökulmasta
 • Kohtaamispaikan osallisuuden, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen toteutuminen
 • Kohtaamispaikan teoria – toimintamalli
 • Toiminnan arviointi (yhdistyksessä kerätään runsaasti arviointi- ja palautetietoa -> toteutus & yhteenveto & analysointi & tulosten esittely)

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry

 • Yhteiskunnan tukipalvelut traumaattisen menetyksen jälkeen (myös vertailua eri paikkakuntien välillä)
 • Kriisityö ja traumaterapia
 • Vertaistukitoiminta

Sydänyhdistys ry

 • Sydänpotilaan kuntoutusketju käytännössä Itä- Lapissa
 • Nuorten sydänterveystottumukset Itä-Lapissa

Keminseudun Reuma ry

 • Reuma ja siihen liittyvät aiheet. Yhdistys voi auttaa opinnäytetyön materiaalien hankinnassa.

Koillis-Lapin Reumayhdistys ry

 • Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hoitokokemukset
 • Ns. edunvalvonta palvelujen suhteen

Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 • Kehitettyjen etäyhteyspalveluiden vaikutukset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden palveluiden käyttökokemukset
 • Kansalaistoiminta ja vapaaehtoisten toiveet toiminnalle ja niiden kehittäminen, tapahtumat, tapahtumissa yhdistyksen tunnettuus
 • Toiminnan tunnetuksi tekeminen, järjestötoimintaan perehtyminen, työhyvinvoinnin edistäminen (työntekijät, vapaaehtoiset)
 • Sähköisen arkistoinnin kehittäminen

Lapin alueen epilepsiayhdistys ry

 • ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Epilepsiaa sairastavien syrjäytyminen koulu- ja työelämästä- Palveluja tuottavat järjestöt Lapissa

Lapin maakunnallinen järjestöstrategia – Tiedontuotannon verkosto

 • Palveluja tuottavat järjestöt Lapissa
 • Järjestöjen erilaiset toiminnan rahoitusmahdollisuudet
 • Lapin kuntien järjestöavustukset
 • Hankkeiden hakemiseen ja hallinnointiin liittyvät tuentarpeet ja ratkaisuvaihtoehdot
 • Pienten järjestöjen työllistämismahdollisuuksia edistävät rakenteet
 • Järjestöt Lapin kuntien hyvinvointikertomuksissa

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

 • Kattava selvitys Lapissa toimivien järjestötalojen ja -keskusten peruspiirteistä.
 • Sosiaalityö järjestöissä
 • Kokemustieto ja kuntalaisten kuuleminen
 • Saatavilla olevat tukimuodot Lapissa toimiville järjestöille
 • Räätälöidyt aiheet

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry

 • Miten tavoitetaan omaishoitajat kentältä?
 • Omaishoitajan asema Lapin hyvinvointialueella
 • Omaishoitajien ja yhdistyksen kohtaaminen
 • Omaishoitajien oikeuksien toteutuminen kunnissa
 • Erityislasten ja -nuorten omaishoitajuus

Napapiirin Omaishoitajat ry

 • Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen
 • Omaishoitajan vapaiden toteutuminen
 • Lapin hyvinvointialueelle siirtyminen omaishoitajan näkökulmasta
 • Etäomaishoito

Rovalan Setlementti ry

 • ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Vanhustyö

Sodankylän päiväkeskus ry

 • Päihdetyö

Kumppanuuskeskus Luotsi ry

 • Toiminnan nykytilakartoitus
 • Asiakastyytyväisyys
 • Tulevaisuuden haasteet ja asiakkaiden tulevien tarpeiden kartoittaminen -> suunta (visio)
 • Yhdistyksen toiminnan vaikutus kuntoutujien hyvinvointiin
 • Talon merkitys kuntoutujien elämään
 • Henkilökunnan tarpeellisuus

Suomen Punainen Risti ry, Tornion osasto

 • Maahanmuuttajien saaminen mukaan vapaaehtoistyöhön
 • Jäsenhankinta
 • Muu vapaaehtoistyöhön liittyvä