Järjestöneuvottelukunnan tehtävät ja rakenne

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on mm. tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle:

  1. tekemällä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi,
  2. edistämällä järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä,
  3. toimimalla lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa,
  4. tukemalla järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön
  5. vastaamalla maakunnallisen järjestöstrategian laatimisesta, prosessin ohjaamisesta ja toimeenpanosuunnitelman seuraamisesta.

Neuvottelukunnan rakenne

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti lappilaista järjestökenttää.