Opinnäytteet – tiedontuotanto järjestöjen ja kuntien strategiatyöhön

Tavoitteena hyvinvointi, monialainen yhteistyö ratkaisuna pienen kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen. Kartoitus Ylitornion mielenterveys- ja päihdetyön toimivuudesta ja kehittämisestä mielenterveys- ja päihdestrategian tueksi.
Iida-Sofia Kettunen 2012. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kerätä tietoa Ylitornion kunnan nykytilanteesta päihde- ja mielenterveystyössä, pohtia kerätyn tiedon avulla mielenterveys- ja päihdetyön tarpeen laajuutta sekä kartoittaa päihde- ja mielenterveystyön tulevaisuuden linjaukset. Opinnäytetyössä on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Tilastoanalyysin lisäksi opinnäytetyössä on toteutettu ryhmähaastattelu kunnan mielenterveys- ja päihdetyön avaininformanteille. Otantakohderyhmäksi valittiin harkinnanvarainen otanta.