Verkostot

Maakunnaliset verkostot

Lappilaisten järjestöjen yhteisen työskentelyn tuloksena järjestöstrategiaprosessin aikana tunnistettiin tarve yli järjestörajojen yhdistää voimavaroja kolmen teeman ympärillä; 1) viestinnän, 2) tiedontuotannon ja 3) järjestötalojen/-keskusten kehittämisen osalta. Tähän tarpeeseen vastattiin perustamalla teemoihin liittyvät verkostot.

Verkostot perustettiin tammi-helmikuussa vuonna 2015, ja ne jatkavat työskentelyä sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti. Verkostot ovat avoimia, ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Muita verkostoja

Järjestökeskusten verkosto

Järjestökeskusten verkosto on osa maakunnallista järjestöneuvottelukuntaa. Verkosto kattaa myös järjestötalot ja myös laajemmin järjestöjen tilat. Verkosto on kaikille avoin. Mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa.

Verkoston toiminnan tavoitteena on:

  • järjestöjen tilojen kartoitus
  • tutustuminen erilaisiin järjestötaloihin ja -keskuksiin ja toisilta oppiminen
  • erilaisten rahoituskanavien selvittäminen
  • verkoston tarvitsemien opinnäyteaiheiden aukikirjoittaminen

Tavoitteena on pitää kokoukset jatkossa jossakin nykyisistä järjestökeskuksista tai -taloista. Kokouksen yhteydessä esitellään keskuksen/talon toimintaa (mm. toimintamalli). Samalla kootaan Lapin järjestökeskuksia ja -taloja koskevaa tietoa. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys lähettää kokouskutsun ja tiedottaa tulevasta kokouksesta verkoston avoimuuden periaatteen mukaisesti. Kaikki osallistujat välittävät tietoa verkostosta omille verkostoilleen.

Perustamiskokouksen muistio 21.1.2015

Muut verkostot

  • Sote-verkosto
  • Lape-verkosto
  • Lapin kokemusosaamisen verkosto
  • Toiminnanjohtajaverkosto
  • Stea-verkosto