Lapin maakunnallinen järjestöstrategia

Tiivistelmä (ote strategiasta)

Lapin liitto on Lapin kuntien yhteinen kehittäjä ja edunvalvoja, joka johtaa maakunnallista aluekehitystyötä Lapissa. Lapin liitto laatii maakunnan pitkän aikavälin kehitysohjelmat sekä niitä täydentäviä alakohtaisia strategioita, joita maakunnan toimijat toteuttavat. Lapin maakunnallinen järjestöstrategia on yksi näistä strategioista.

Maakunnallinen järjestöstrategia on ensimmäinen lappilaisen järjestökentän yhteinen ilmaus tulevaisuuden tahtotilasta. Tähän asiakirjaan on kiteytetty tulevaisuuden tahtotilan lisäksi pitkän aikavälin kehittämistavoitteet sekä vuosille 2014–2017 konkreettiset järjestöjen toimenpiteet, Tehemä pois – hengessä. Maakunnallinen järjestöstrategia tarjoaa pohjan järjestöjen ja kuntien yhteistyösuunnitelmien ja hyvinvointipoliittisten linjauksien laadintaan osana kuntien omia strategioita/ohjelmia. Lapin liitto on toiminut strategiatyön mahdollistajana ja jatkossa on tärkeää, että järjestöt itse ottavat yhdessä laaditut tavoitteet ja toimenpiteet omikseen ja sovittavat ne maakunnalliseen kokonaisuuteen.

Järjestöjen tulevaisuuden tahtotila: ” Lapissa järjestöt kuuluu – kaikille” kuvaa järjestöjen toimintaa lähellä lappilaista ihmistä ja toisaalta sitä, että tulevaisuudessa järjestöjen/lappilaisten ihmisten ääni kuuluu vahvemmin myös julkisen sektorin, yritysten ja oppilaitosten hyvinvointityössä ja sen eri rakenteissa.