Järjestöjen sote-muutostuki

Sote-uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena sote-järjestöjen on vakiinnutettava paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina uudella tavalla. Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen ovat kiinteästi mukana kunkin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hanke pyrkii siihen, että sote- uudistuksen jälkeenkin jokaiselle löytyy joku, joka tukee, välittää ja edistää hyvää oloa arjessa.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys toimii taustaorganisaationa Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen Järjestöjen sote-muutostuessa. Kyseessä on Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja SOSTE – Suomen Sosiaali ja terveys ry:n yhteinen tukikokonaisuus. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä.

Pohjoisella alueella maakuntia em. neuvottelukunnassa edustavat:

  • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
  • Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
  • Kosti ry (Keski-Pohjanmaa)
  • Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestöasiantuntijana alueella toimii Johanna Saarivaara. Järjestöasiantuntijan tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun alueilla.

Hankkeen tavoitteena on, että

  • järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi vakiintuu
  • järjestötoiminnan merkitys sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liittymäpinnoilla selkiintyy.
  • järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä vahvistetaan tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista ja järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamista

Sote-muutostuen tuottamat materiaalit löytyvät Innokylästä.