Opinnäytteet – lastensuojelu

Toiminnalliset menetelmät nuoren tunnetaitojen kehittymisen tukena Kriisi- ja arviointiyksikkö Komsion syyslomaleirillä
Hilkka Kallio 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Lapsi- ja nuorisotyö. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Käsittelee Nuorten Ystävät ry:n Palvelukeskus Hiekkarinteen Kriisi- ja arviointiyksikkö Komsion syyslomaleireille soveltuvia toiminnallisia menetelmiä. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää minkälaiset tunnetaitoja tukevat toiminnalliset menetelmät soveltuvat Kriisi- ja arviointiyksikkö Komsioon sijoitetuille nuorille. Tavoitteena on myös ollut kehittää toiminnallisuutta yhtenä Komsion työmuotona. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen tutkimusasenne on laadullinen. Aineistonhankintametodina on käytetty tarkkailevaa ja osallistuvaa havainnointia. Analyysimenetelmänä on ollut aineistoanalyysi. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin Kriisi- ja arviointiyksikkö Komsion syyslomaleirillä.