Arkeen Voimaa -itsehoitoryhmien ilmoittautuminen auki

12.12.2023

Arkeen Voimaa -itsehoitoryhmien kevään ilmoittautumiset ovat auki. Kohtaavia ryhmiä on tarjolla Rovaniemellä ja Kemissä. Teams -ryhmä käynnistyy 16.1.24 (Teamsin käytön tulee olla tuttua ja osallistujalla on oltava kone, kamera ja mikrofoni).

Toivomme asiakasohjausta monipuolisesti eri sote-palveluista ja eri palvelualueilta. Ryhmät sopivat valtaosalle yli 18v. henkilöistä, joilla on jokin arjen haaste. Haaste voi olla yksinäisyys, pitkäaikaissairaus, uupumus, kipu,  univaikeudet, mieliala oireet, työttömyyden tuomat haasteet jne. Malli sisältää sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan näkökulman. Tutkimusten mukaan eniten näyttöä mallin hyödyistä on mielenterveysongelmista kärsivillä henkilöillä ja henkilöillä, joilla on diabetes. Arkeen Voimaa -sisältyy myös Diabetesliiton omahoidon polkuun. 

Diagnooseja tai lähetteitä ei tarvita, ryhmät ovat maksuttomia. Tavoitteena on sote-palveluiden käytön väheneminen osallistujien itsehoitotaitojen vahvistumisen myötä. Ryhmä sisältää mm. elintapaohjauksen perusasiat, kivun ja mielialaoireiden omahoidon, vuorovaikutustaitojen opettelua sekä uupumuksen ja uniongelmien omahoitoa. Muiden ryhmäläisten tuki auttaa pienissä askelissa itsehoidon alkuun pääsemiseksi.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Asiakas/potilas suoraan voi olla yhteydessä, tai ammattilainen voi luvan saatuaan laittaan viestillä minulle etunimen ja puhelinnumeron tiedoksi, kaikki osallistujat haastatellaan lyhyesti: Linda Jaako p. 040 849 6297 tai linda.jaako@lapha.fi tai www.arkeenvoimaa.fi -> paikkakunnat -> Lappi -> ilmoittautumislomake.  


Arkeen Voimaa -itsehoitoryhmiä jalkautetaan osana VASA 2 -hanketta, jonka osatoteuttajana Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry toimii. Järjestöjen vapaaehtoisia ja ammattilaisia koulutetaan hankkeessa myös ryhmänohjaajiksi.