Ehdota Tehemä Pois -palkinnolle saajaa

29.5.2024

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon.

Tehemä Pois -palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat työssään tai toiminnassaan saavuttaneet “Pienillä teoilla suuria vaikutuksia lappilaisten yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin hyväksi.”

Ehdotukset palkinnonsaajasta perusteluineen tulee toimittaa viimeistään 13.9.2024 mennessä. Ehdotukset voi lähettää joko sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)lapinsotu.fi

Sähköpostitse lähettäessä tulee vastata samaisiin kysymyksiin kuin lomakkeellakin: palkittava taho ja sen yhteystiedot, kuvaus palkittavasta toiminnasta (ketkä, mitä, miten, kenelle), perustelut palkinnosta (mikä toiminnassa on erityistä, uutta tai merkittävää) sekä ehdotuksen jättäjän yhteystiedot. 

Sähköinen lomake:
https://link.webropol.com/s/tehemapois2024

Tehemä Pois -palkinto jaetaan 4.10.2024 Kemijärvellä maakunnallisen Järjestöfoorumin yhteydessä.

Lisätietoja palkinnosta ja ehdotusten toimittamisesta antavat:
Järjestöneuvottelukunnan pj. Hilkka Halonen, p. 040 566 3447
Sihteeri Arja Kilpeläinen, p. 040 040 3659