Järjestöjen sote-muutostuelle jatkoa vuodelle 2024

7.12.2023

Sosiaali - ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on julkaissut perjantaina avustusehdotuksen vuodelle 2024. Järjestöjen sotemuutostuelle ehdotetaan avustusta jatkovuodeksi vuodelle 2024. Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuuttaa koordinoi ja hallinnoi vuonna 2024 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja sitä toteutetaan yhdessä alueellisten vastuutahojen kanssa, jotka ovat Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, HyTe ry, Satakunnan yhteisöt ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry ja Artteli kumppanuusyhdistys ry.

Avustusta delegoidaan viidelle suuralueelle, joista jokaisella työskentelee järjestöasiantuntija (Uudellamaalla kaksi järjestöasiantuntijaa). Järjestöjen sotemuutostuki-kokonaisuudella varmistetaan, että alueelliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat riittävän tuen yhteistyön rakentamisessa hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteena on hyvinvointialueiden järjestöyhteistyön edelleen rakentaminen ja juurruttaminen osaksi hyvinvointialueiden rakenteita.