Lappilaisten hyvinvoinnin ideakilpailu

22.2.2024

Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille 2024–2025, jonka osana toteutetaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien ideakilpailu.

Kilpailussa etsitään ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin: miten voimme edistää lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, työikäisten terveellisiä elämäntapoja ja ikääntyneiden yhteisöllisyyttä? 

Lappilaisten hyvinvoinnin ideakilpailu on avoinna 21.2. –10.3.2024. Olisi erittäin tärkeää, että jaatte tietoa tästä vaikuttamismahdollisuudesta eteenpäin tiedotuskanavissanne sekä verkostoissanne, jotta asukkaiden ja muiden hytetu-työtä tekevien toimijoiden näkemykset saadaan mukaan alueelliseen hyvinvointityöhön. Ratkaisuehdotuksia hyödynnetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä, joilla edistetään lappilaisten terveyttä, hyvinvointia ja arjen turvallisuutta. 

Tietoa ideakilpailusta: https://lapha.fi/tietoameista/vaikuta-hyvinvointisuunnitelmaan

Osallistumislinkki: https://link.webropol.com/s/hyvinvoinnin-ideakilpailu 

 

Hanna Marttila

Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori

Lapin hyvinvointialue

Lounaisen ja kaakkoisen Lapin palvelualue

040 509 6294

hanna.marttila@lapha.fi