Uusi toiminnanjohtajamme esittäytyy

20.3.2024

Hei!

Olen Arja Kilpeläinen, Lapissa syntynyt ja Rovaniemellä asunut jo vuodesta 1980. Oli mukava ja mielenkiintoista aloittaa 1.3.2024 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toiminnanjohtajana.

Omaa osaamistani olen elämän varrella kartoittanut laaja-alaisesti. Aloitin työurani Lapin keskussairaalassa ensin lastenhoitajana ja sittemmin sairaanhoitajana. Sieltä siirryin 2000-luvun alussa Lapin yliopistolle sosiaalityön oppiaineeseen silloisen ennakointi- ja arviointikeskuksen kautta.

Opiskelu on aina ollut lähellä sydäntäni. Yliopistolle menin opiskelemaan hallintotieteitä ja siitä valmistuttuani jatkoin sujuvasti sosiaalityön opintoja, joista loppujen lopuksi väittelin keväällä 2016 teemalla Teknologiavälitteisyys kyläläisten arjessa. Monipuolinen kouluttautuminen on antanut hyvät lähtökohdat ihmisten arjen ymmärtämiseen sosiaalisen ja terveydellisen sekä hyvinvoinnin tukemisesta digitaalistuvassa yhteiskunnassamme.

Harrastukset ovat vieneet järjestömaailmaan jo nuoruudessa ja siellä olen viihtynyt monessa eri roolissa. Työura järjestössä alkoi, kun siirryin yliopistolta palvelupäälliköksi Lapin ensi- ja turvakoti ry:lle joulukuussa 2015. Tehtävien muuttuessa myös nimike muuttui kehittämispäälliköksi ja olen aktiivisesti verkostoitunut ja toiminut sekä maakunnallisissa että valtakunnallisissa verkostoissa tukien järjestötoimintaa ja sen mahdollisuuksia.

Nyt Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä tehtävänäni on mahdollistaa ja vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten toimintaa, vaikka yhteiskunnallinen ilmapiiri tuntuukin kovenevan tällä hetkellä koko ajan. Järjestöillä on kuitenkin ihmeellinen kyky selviytyä haasteellisissakin olosuhteissa, kunhan muistamme, että kaikki tärkeä on lähellä(.fi).

Ollaan yhteyksissä!

Arja Kilpeläinen, toiminnanjohtaja

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry