Vuoden 2023 Kellokas on kuntoutussuunnittelija Maila Haltia

14.9.2023

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys jakaa vuosittain sosiaali- ja terveysturvan syyspäivien yhteydessä vuoden kellokas huomionosoituksen henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan on ollut ansiokkaasti vaikuttamassa ja edistämässä lappilaisten hyvinvointia sekä rakentamassa ja kehittämässä lappilaisten tarpeisin vastaavaa sosiaali- ja terveyspolitikkaa. 

Vuoden 2023 kellokkaan valinnalla yhdistys haluaa nostaa esille pitkäjännitteisen työn lappilaisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistämisessä sekä asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä. 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on valinnut vuoden kellokkaaksi kuntoutussuunnittelija Maila Haltian, joka on innostunut, positivinen kehittäjä ja sitoutunut kuntoutuksen ammattilainen. Erityisen tärkeänä Maila Haltia pitää viime vuosien aikana tehtyjä parannuksia neuropsykiatristen nuorten ja lasten palveluihin sekä vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamista. 

Maila Haltialla on pitkä kokemus kehitysvamma-alan erilaisista tehtävistä. Hän on työskennellyt Kolpeneen palvelukeskuksessa, nykyään Lapin hyvinvointialueella, vuodesta 1987 lähtien, ensin fysioterapeuttina ja kuntoutusohjaajana ja vuodesta 2007 alkaen kuntoutussuunnittelijana. 

Maila Haltia on tunnettu erinomaisena kouluttajana, joka innostaa kuulijoitaan valoisalla ja asiakaslähtöisellä otteellaan. Hän panostaa jatkuvasti omaan kouluttautumiseensa ja osallistuu aktiivisesti järjestötoimintaan. Hän on ollut mukana Rovaniemen seudun mielenterveysseuran, Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen ja Lapin Autismiyhdistyksen hallituksissa sekä toimii edelleen ELO - Erityslasten omaiset ry:n yhteyshenkilönä ja hankkeiden ohjausryhmän jäsenenä. 

Työuransa aikana hänellä on ollut keskeinen rooli Kolpeneen palvelukeskuksen KOTA kommunikaatiokeskuksen ja etäteknologian kehittämishankkeissa sekä Lapin digiNepsy-klinikka hankkeissa. Hän on kirjoittanut useita asiantuntija-artikkeleita lehtiin ja viimeksi osallistui valtakunnalliseen Autismin Käypähoito -suositustyöryhmän toimintaan tuottaen asiantuntijatietoa muun muassa neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja digitaalisista palveluista. 

Maila Haltia on alansa erityisasiantuntija, ja hänellä on vahva valtakunnallinen yhteistyöverkosto.