Ystäväpiiri-koulutus Rovaniemellä syksyllä 2024 - osaamista iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen ja ryhmänohjaamiseen

Vanhustyön keskusliitto järjestää tulevana syksynä Ystäväpiiri-koulutuksen® Rovaniemellä. Koulutus antaa valmiudet iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä vähentävän Ystäväpiiri-ryhmän ohjaamiseen Vanhustyön keskusliiton kehittämän ryhmämallin mukaisesti.

Vuorovaikutteisessa ja lämminhenkisessä koulutuksessa paneudumme yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, ryhmän vuorovaikutukseen ja dynamiikkaan sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana. Yhdistämme tutkittua tietoa kokemukselliseen oppimiseen ja käytännönläheisiin menetelmiin (luonto, taide, kulttuuri, liikunta). Koulutuksemme soveltuu hyvin mm. iäkkäiden ihmisten parissa työskenteleville, vapaaehtoisille ja opiskelijoille.

KOULUTUSPÄIVÄT JA OMA YSTÄVÄPIIRI-RYHMÄ

Koulutuspäivät pidetään ti 10.9., ke 11.9., ti 8.10., ti 12.11. ja ti 10.12. klo 9.00–16.00 Balanssi ry:n tiloissa Rovaniemellä (Ylikorvantie 28 A). Koulutuspäivien rinnalla osallistujat ohjaavat parityönä iäkkäille ihmisille suunnatun Ystäväpiiri-ryhmän lähi- tai etätapaamisina omassa taustayhteisössään (12 ryhmätapaamista). Esimerkiksi järjestöt, palvelutalot, kunnat, hyvinvointialueet ja seurakunnat ovat hyödyntäneet Ystäväpiiri-ryhmämallia toiminnassaan.

HAKEMINEN

Mukaan haetaan ottamalla yhteyttä 16.8.2024 mennessä Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja Marjo Pääkköön (marjo.paakko@vtkl.fi tai p. 050 324 0690), jolta saat sähköisen hakulomakkeen täytettäväksesi. Paikat täytetään hakujärjestyksessä, ja koulutukseen osallistutaan yhdessä ohjaajaparin kanssa. Hakijat haastatellaan.

Koulutus on maksuton ja sisältää koulutusmateriaalin, ryhmänohjauksen mentoroinnin sekä koulutuspäivien tarjoilut.

Koulutuksen toteuttaa Vanhustyön keskusliitto, yhteistyössä mukana Balanssi ry ja Pohjolan OP.

Tietoa Ystäväpiiri-toiminnasta löytyy sivuiltamme vtkl.fi/toiminta/ystavapiiri.