Avoin työpaikka: järjestöasiantuntija

18.3.2024

Etsimme Järjestöjen sote-muutostukeen järjestöasiantuntijaa pohjoiselle alueelle (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa)

Järjestöjen sote-muutostuen kärkitavoitteet vuodelle 2024 ovat:

 • Kaikilla alueilla on järjestörakenne osana hyvinvointialueen toimintaa
 • Järjestöjen toiminta tulee näkyväksi sotepalvelujen palvelupoluilla
 • Hyvinvointialueilta kerättävä järjestötieto on yhteisesti hyödynnettävissä
 • Monikielisten ja ruotsinkielisten järjestöjen asema vahvistuu hyvinvointialueilla
 • Järjestöjen rooli hyvinvointialueilla vahvistuu vaikuttamistyön kautta

Järjestöasiantuntija seuraa, tukee, edistää ja varmistaa, sekä tarvittaessa mahdollistaa omalla työskentelyalueellaan em. tavoitteiden saavuttamista. Järjestöasiantuntijana kohtaat ja kontaktoit hyvinvointialueiden ja muiden julkisen sektorin tahojen järjestöyhteistyöstä vastaavia henkilöitä, osallistut järjestöyhteistyötä koskeviin keskusteluihin ja neuvotteluihin, ja tarvittaessa olet mukana mahdollistamassa niitä. Tehtävänä on myös tavata alueilla toimivia järjestöjä ja tukea niitä hyvinvointialueyhteistyössä, sekä varmistaa järjestöjen toiminnan näkyväksi tuleminen sotepalvelupoluilla (esim. HYTE-palvelutarjottimet).

Järjestöasiantuntijan ensisijaisena vastuualueena ovat Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Näiden lisäksi rajallista yhteistyötä tehdään Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden kanssa,

Tavoitteisiin pääsemiseksi olet osallisena ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan ja Kainuun järjestöjen ja julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. Työ sisältää työryhmiin, työpajoihin ja muihin tapaamisiin osallistumista, aiheeseen liittyvien puheenvuorojen ja esitysten valmistelemista ja pitämistä, sekä tarvittaessa myös erilaisten työpajojen ja tilaisuuksien järjestämistä. Työ on ainakin osittain etätyötä, ja se sisältää matkustamista sekä viestintätehtäviä.

Sinulla on vahva tuki työhösi kansallisen, kahdeksan henkilön muodostaman Järjestöjen sote-muutostukitiimiltä, joka hyödyntää tuottamaasi tietoa. Myös sinä saat toisilta tietoa ja hyväksi todettuja käytäntöjä välitettäväksi omille toiminta-alueillesi. osallistuessasi tiimin ja verkostojärjestöjen yhteisiin kansallisiin tapaamisiin sekä THL-yhteistyöhön niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla.

Työnantajanasi on Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ja työ voidaan sopia etätyönä tehtäväksi. Työ kestää 31.12.2024 saakka. Noudatamme sosiaalialan järjestöjen TES:sta, mutta voit laittaa myös palkkatoiveen hakemukseen.

Edellytämme:

 • Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Sosiaali- ja terveysalan tuntemusta
 • Ajokorttia
 • Valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn ja matkustamiseen

Arvostamme:

 • Järjestökokemusta
 • Digitaitoja
 • Verkosto-osaamista
 • Innovatiivista ja vapaaehtoisia innostavaa työotetta

Tarjoamme Sinulle:

 • Monipuolisen ja innostavan työympäristön
 • Mahdollisuuden kehittämistoimintaan
 • Laajan järjestökentän osaamisen tuen
 • Työterveyshuollon ja kulttuuri- ja liikuntaseteleitä

Hakemukset ja CV, joita ei palauteta, tulee toimittaa 31.3.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostilla: arja.kilpelainen@lapinsotu.fi. Huomaathan, että sähköposti ei ole suojattu. Lisätietoja järjestökoordinaattori Riitta Ollila riitta.ollila@lapinsotu.fi, puh. 040 198 2203.