Vastaa Lapin hyvinvointialueen osallisuusohjelman tiedonkeruukyselyyn

14.11.2023

Hyvä sote-alan järjestön edustaja Lapin hyvinvointialueella,

Vastaa Lapin hyvinvointialueen osallisuusohjelman tiedonkeruukyselyyn. 

Osallisuusohjelma on yksi strategiamme toteuttamisohjelmista ja täten tärkeä osa hyvinvointialueen strategiatyötä. Osallisuus on monien toimijoiden yhteinen asia. Keräämme kyselyllä tietoa laajasti eri tahoilta, ja näemme kolmannen sektorin vastaukset tärkeänä tähän yhteiseen työhön. Kyselyllä haluamme kartoittaa olemassa olevia hyviä osallisuuden tapoja sekä osallisuuden tavoitetilaa.  

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia ja tapahtuu anonyymisti. Vastausaikaa on 26.11.2023 asti. 

Siirry kyselyyn linkistä: https://link.webropol.com/s/osallisuusohjelmakysely2023 

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne.  


Ystävällisin yhteistyöterveisin, 

Anne Luiro
asiantuntija, vaikuttamistoimielimet
Kehittämis- ja strategiapalvelut
Lapin hyvinvointialue
puh. 040 631 0380
anne.luiro@lapha.fi 


Heljä Rahikkala 
erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen 
Kehittämis- ja strategiapalvelut 
Lapin hyvinvointialue 
puh. 040 670 4054
helja.rahikkala@lapha.fi