Lähellä.fi, Palvelutietovaranto ja Tarmoa – mistä on kyse?

30.10.2023

Hyvinvointialueilla käynnissä olevien RRP-hankkeiden yhteydessä nousee usein esille kolme digitaalista palvelua: Lähellä.fi, Suomi.fi-Palvelutietovaranto ja Tarmoa. Mitä nämä palvelut oikein ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa?

Lähellä.fi-palvelu

Lähellä.fi-palvelu on järjestöjen kehittämä järjestötietopalvelu, jossa järjestöt voivat ilmoittaa maksutta toiminnastaan. Se toimii sellaisenaan kansalaisten ja ammattilaisten hakukoneena, ja tänä syksynä valmistuvan integraation myötä Lähellä.fi:stä siirtyy Palvelutietovarantoon organisaation perustiedot sekä Tukea ja apua- ja Harrastukset ja vapaa-aika -kategorioiden toimintailmoitukset, joilla on ilmoitettu pitkäkestoisia palveluita. Lyhytkestoiset tapahtumat eivät siirry Palvelutietovarantoon. Lähellä.fi tarjoaa myös rajapintoja ja leijukkeita, joiden avulla tiedot saadaan esimerkiksi eri organisaatioiden nettisivuille, Eventz-palveluun, KnowYourHoods-palveluun ja erilaisiin tapahtumakalentereihin.

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-Palvelutietovaranto (PTV) on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Järjestöt voivat kuvata palvelunsa PTV:hen suoraan tai Lähellä.fi:n kautta. Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, eli se on avoimen rajapinnan kautta käytettävissä missä tahansa, esimerkiksi verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa. Kaikki PTV:hen kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Tarmoa

Tarmoa on DigiFinland Oy:n kehitteillä oleva sovellus, joka valmistuu vuoden 2024 aikana. Se on suunniteltu hyvinvointialueiden asukkaiden käyttöön, mutta hyvinvointialueet voivat valita asukkaidensa käyttöön myös jonkin muun palvelun. Järjestöt eivät syötä tietoja suoraan Tarmoaan, vaan se hyödyntää Suomi.fi-Palvelutietovarannon tietoja. Suunnitteilla on myös integraatio suoraan Lähellä.fi:stä, jotta Tarmoa-sovellukseen saadaan näkymään myös järjestöjen lyhytkestoinen toiminta.

Lisätietoa:

https://www.lahella.fi/lahellafi-ja-ptv

https://www.lahella.fi/infot-ja-koulutukset